Google+

เครื่องสับ

ย.ย่งฮะเฮงมีเครื่องสับหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับต่อการใช้งานของลูกค้า

  • กะทะสับ (ฺBowl Cutter)
  • ถังสับผสม (Multifunctional Cutter)
  • เครื่องสับไม้ (Shredder)
  • เครื่องสไลซ์ (Frozen Food Slicer)
  • เครื่องเลื่อย (Bone Saw)
Visitors: 83,828