Google+

เครื่องผสม (Filling Mixer)

เครื่องผสมอาหาร

Filling Mixer

 

               เครื่องผสมอาหาร Filling Mixer ผลิตจากแสตนเลส มาตราฐานสากล  CE (มาตรฐานยุโรป) ที่สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับมาตรฐาน  GMP , HACCP  แสตนเลสเกรด 304 (Food Grade) ใช้ผสมอาหาร หรือวัตถุดิบต่างๆ เหมาะสำหรับงานผสมต่างๆ  ไม่ว่าจะผสมยา อาหาร ปุ๋ย เครื่องปรุงของแห้งและของเปียก ฯลฯ

 

 

 

                              

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215-3515-9 ,081-318-9098  

Contact Us   Tel.++662-215-3515-9 , ++6681-318-9098 

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com 

Visitors: 1,671,558