Google+

เครื่องบดแห้ง พร้อมระบบป้อนของอัตโนมัติ

กรุณากรอกข้อความ...

เครื่องบดของแห้งพร้อมระบบป้อนของอัตโนมัติ

เครื่องบดของแห้งรุ่นนี้มาพร้อมระบบดูดและป้อนของอัตโนมัติ โดยใช้คนเพียงคนเดียวสามารถควบคุมทั้งระบบ ปกติเครื่องบดทั่วไปจะใช้คนมาป้อนของเข้าเครื่องบดซึ่งกินกำลังแรงงานคนและเสียเวลา ปัจจุบันมีระบบป้อนของอัจฉริยะช่วยดูด และป้อนอาหารเข้าเครื่องบดอัตโนมัติ โดยจะมีเซ็นเซอร์คอยตัดการป้อนทันทีหากปริมาณของมากเกินพื้นที่เตรียมรอใส่ในห้องบด

 สิ่งเหล่านี้เลือกสรรและนำเสนอให้ลูกค้าโดย BONNY เท่านั้น !!

 เครื่องบดแป้ง#เครื่องบดข้าว#เครื่องบดผง#เครื่องบดน้ำตาล#เครื่องบดสมุนไพร#เครื่องบดยา

 เลือกคุณภาพ !! เลือก BONNY !!!!!