Google+

เครื่องสกัดน้ำมัน ตั้งโต๊ะ

เครื่องสกัดน้ำมัน รุ่นตั้งโต๊ะ

ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายสะดวก

สามารถสกัดน้ำมันจากธัญพืชได้หลายชนิด

หรือแม้แต่จิ้งหรีด ดักแด้ หนอน ที่ผ่านการอบแห้งมาแล้ว ก็สามารถสกัดน้ำมันได้เช่นกัน

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการสกัดน้ำมันจากเมล็ดโกโก้ที่ผ่านการอบแห้งมาแล้ว 

 

 

 

 

 

Visitors: 1,671,558