Google+

ใบมีดหน้าแว่น 42 สแตนเลส2.3 เว้า Bonny

หน้าแว่น 42 สแตนเลส 2.3 เว้า " BONNY "

 

เป็นที่นิยมใช้ในโรงงานน้ำพริก ลูกชิ้นปลา ลูกชิ้นหมู เพื่อใช้ย่อย พริก เม็ดพริก ขิง ข่า เนื้อปลา ก้างปลา เนื้อหมู ให้มีขนาดเล็กที่สุดเพื่อนำไปแปรรูปในขั้นตอนต่อไป โดย หน้าแว่น 42 สแตนเลส 2.3 เว้า " BONNY " จะมีจำนวนรูที่มากกว่าสินค้าชนิดเดียวกันในท้องตลาด เพื่อช่วยให้เกิดกำลังผลิตที่มากขึ้น ช่วยให้ประหยัดเวลาในการผลิต

 

การเรียงแถวของ หน้าแว่น 42 สแตนเลส 2.3 เว้า " BONNY "นั้นเป็นแบบเวียน เป็นวงกลม ตามการหมุนของเกลียวเครื่องบด จึงยิ่งเป็นแรงเสริมให้ เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น ทำให้บดได้เร็วกว่าเดิมประมาณ 20% สิ่งเหล่านี้ มีให้ที่ BONNY เท่านั้น

เลือกคุณภาพ เลือก BONNY !!!