Google+

เครื่องย่อยกากอาหาร (Food Waste Disposal)

เครื่องย่อยกากอาหาร

Food Waste Disposal

 

               เครื่องย่อยกากอาหาร Food Waste Disposal ออกแบบมาเพื่อกำจัดย่อยขยะและเศษอาหารภายในโรงงานหรือในครัว ให้ไร้กลิ่นเหม็นเน่า ลดปริมาณขยะเศษอาหาร ลดขั้นตอนการทำความสะอาด ลดการใช้ถุง เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม การใช้งานง่าย ปลอดภัย

 

 

  

                  

 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215 3515-9 ,081-318 9098

Contact Us   Tel.++662-215-3515-9 , ++6681-318-9098

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com

Visitors: 1,671,564