Google+

เครื่องปอกข้าวโพด (Corn Peeler)

กรุณากรอกข้อความ...

กรุณากรอกข้อความ...

เครื่องปอกข้าวโพด

Corn Peeler

 

               เครื่องปอกข้าวโพด Corn Peeler ใช้ปอกเมล็ดข้าวโพดไว้เลี้ยงสัตว์หรือใช้ในครัวเรือน ตัวเครื่องทำจากสแตนเลส ด้วยระบบของตัวเครื่อง ทำให้เมล็ดข้าวโพดหลุดออกง่าย ปอกได้เกลี้ยงฝัก เมล็ดข้าวโพดสวยไม่หัก ช่วยประหยัดเวลา และตัวเครื่องถูกออกแบบมาให้การใช้งานปลอดภัย ทำความสะอาดหลังใช้งานง่าย

  

 

 

  

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215 3515-9 ,081-318 9098

Contact Us   Tel.++662-215-3515-9 , ++6681-318-9098

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com

Visitors: 139,134