Google+

ถุงมือสแตนเลส (Stainless Textile Strap)

ถุงมือสแตนเลส

Stainless Textile Strap

สำหรับป้องกันการบาดจากของมีคม แบบสวมทั้งมือ ( 5 นิ้ว ) พร้อมสายรัดข้อมือ Free Size ถักด้วย Stainless เกรดพิเศษ เพื่อรองรับการสัมผัสอาหารโดยเฉพาะ

 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215-3515-9 ,081-318-9098  

Contact Us   Tel.++662-215-3515-9 , ++6681-318-9098 

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com 

 

Visitors: 1,671,558