Google+

เครื่องหั่น (Food Cutter)

เครื่องหั่นอาหาร

Food Cutter

 

               เครื่องหั่น Food Cutter ตัวเครื่องหั่นผลิตจากแสตนเลสมาตราฐานสากล  CE (มาตรฐานยุโรป)
ที่สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับมาตรฐาน  GMP, HACCP ด้วยรูปทรงที่ทันสมัย
สามารถถอดประกอบทำความสะอาดได้ง่าย ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายง่าย  ใบมีดทำจากแสตนเลสเกรดพิเศษ
มีความแข็งที่ 55 HRC เหมาะกับการที่ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชีย และยุโรป สามารถหั่นได้บางขนาด 2.5 - 30 มิล ไม่ว่าจะหั่นผัก เนื้อสัตว์ ปลาหมึก ใบมะกรูด กระดาษ ฯลฯ 

 

 

** ระบบ GMP (Good Manufacturing Pracitice) เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค ** 

***HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Point) คือ มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร*** 

 

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215 3515-9 ,081-318 9098

Contact Us   Tel.+662-215-3515-9 , +6681-318-9098

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com

 

 

 
Visitors: 1,640,131