Google+

เครื่องบด

ย.ย่งฮะเฮงมีเครื่องบดหลากหลายรูปแบบเพื่อรองรับต่อการใช้งานของลูกค้า

  • เครื่องบดอาหารสด (Meat Mincer)
  • เครื่องบดแห้ง (Pin Mill, Cutting, Hammer Mill)
  • เครื่องบดผง (Powder Maker)
  • เครื่องบดเปียก (Colloid Mill)
  • เครื่องบดผสม (Emulsion Pimp)
  • เครื่องบดมือหมุน (Mincer)
Visitors: 136,152