Google+

อะไหล่

                 

 

     

 

 

                             หจก.ย.ย่งฮะเฮง  เรามีอะไหล่เครื่องจักรทุกประเภท  กว่า 500 รายการ  คุณภาพมาตราฐานสากล  ( Food Grade )  ราคาย่อมเยา   อะไหล่นำเข้าจากหลากหลายประเทศ  ทั้งอเมริกา  ยุโรป      และจากเอเชีย       รวมถึงสามารถรับสั่งผลิตตามออร์เดอร์    รองรับความต้องการลูกค้าได้ทุกกลุ่ม    ทุกประเภท  ไม่ว่าจะเป็น  อุตสาหกรรมครัวเรือน  อุตสาหกรรมโรงงาน ขนาดใหญ่ และ เล็ก  ด้วยคุณภาพ และการบริการ ที่ลูกค้ามั่นใจได้   ด้วยประสบการณ์มากกว่า 42 ปี

 

  

Visitors: 61,987