Google+

รายชื่อลูกค้าที่ใช้บริการ

  กลุ่มยารักษาโรค

    

                         

 

     

    กลุ่มอาหาร

 

                                                                                                      

บริษัท โรงงานผลิตภัณฑ์อาหารไทย จำกัด            บริษัท คาลบี้ธนาวัธน์ จำกัด                บริษัท ไวต้าแฟคทอรี่ 1989 จำกัด 

 

                                                                          

   บริษัท เซ็นทรัล มีท แอนด์ ฟู้ด จำกัด           บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด       บริษัท ส.ขอนแก่น ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)

                                                                     

             บริษัท ฟู๊ดเด๊กซ์ จำกัด         บริษัท ไทยยูเนี่ยนโฟรเซ่น โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)       บริษัท สกายลักค์ จำกัด

 

                                                                                   

   บริษัท บางกอกแร้นช์ จำกัด (มหาชน)             บริษัท ไดโฮ (ประเทศไทย) จำกัด             บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด

 

                                                                      

       บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด              บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)             บริษัท ซีพีแรม จำกัด 

 

                                                                              

บริษัท ไทย-เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด   บริษัท เอส แอนด์ พี ซินดิเคท จำกัด (มหาชน)             บริษัท เบทาโกร จำกัด

 

                                                                            

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)   บริษัท อุตสาหกรรมพันท้ายนรสิงห์สินค้าพื้นเมือง จำกัด   บริษัท รอแยลฟู้ด จำกัด

                                                                                      

บริษัท อุตสาหกรรมทวีวงษ์ จํากัด          บริษัท พิบูลย์ชัยน้ำพริกเผาไทยแม่ประนอม จำกัด   บริษัท แฮปปี้เชฟ (ประเทศไทย) จํากัด

 

บริษัท ลัคกี้ ซูริมิ โปรดักส์ จำกัด         บริษัท สแนคกี้ไทย จำกัด       บริษัท เอเซียจัมโบ้อินดัสตรีส์ จำกัด       

บริษัท สหต้าซิ่ง โพลีเท็กซ์ จำกัด    บริษัท เอส.ดับเบิ้ลยู มัลติ เทค สตาร์ช จำกัด    ฯลฯ

 

     กลุ่มร้านอาหาร

                                                             

             ร้าน ริว ชาบู                                          ร้านมานี มี หม้อ                                    ร้านชาบู ชาบู นางใน

  

                                                            

 

      บริษัท ฮอทพอท จํากัด                    บริษัท นีโอสุกี้ไทย เรสเทอรองส์ จํากัด          บริษัท เอ็ม โอโตยะ (ไทยแลนด์) จำกัด

     กลุ่มโรงแรม 

 

        

 

    กลุ่มองค์กร

 

                                                             

     กลุ่มอาหารสัตว์

       บจก.โภคภัณฑ์อะควอเท็ค

 

    

   

 

 

 

Visitors: 61,990