Google+

การทำความสะอาดสแตนเลส

การทำความสะอาดสแตนเลส

การขจัดคราบ

  • รอยเปื้อนฝุ่นผงต่างๆ รอยนิ้วมือ ล้างด้วยสบู่ผสมกับน้ำอุ่น ควรใช้ฟองน้ำในการเช็ดเพื่อไม่ให้เกิดรอย จากนั้นนำผ้ามาเช็ดบริเวณที่ทำความสะอาดให้แห้งอีกที
  • คราบน้ำมันหรือจารบี นำแอลกอฮอล์เช็ดรอยเปื้อน แล้วล้างน้ำอุ่นผสมกับสบู่หรือผงซักฟอก จากนั้นล้างออกด้วยน้ำ และเช็ดให้แห้ง
  • รอยครูดกับพื้นหรือรอบขีดต่างๆ ให้ขัดด้วยลูกล้อ ควรขัดในไปในทิศทางเดียวกัน ล้างออกด้วยน้ำผสมสบู่ ตามด้วยน้ำสะอาดจนกว่าจะหมดคราบ และเช็ดให้แห้ง
  • คราบสนิม ใช้สารละลายกรดออกซาลิกทาบริเวณคราบที่เป็นสนิม 20 นาที จากนั้นล้างออกด้วยน้ำสะอาด และเช็ดให้แห้ง

 

Visitors: 83,828