Google+

เครื่องหั่น ( Food Cutter )

เครื่องหั่น

Food Cutter

         ตัวเครื่องผลิตจากแสตนเลสมาตราฐานสากล  CE (มาตรฐานยุโรป) ที่สามารถใช้ในโรงงานอุตสาหกรรมที่รองรับมาตรฐาน  GMP , HACCP ด้วยรูปทรงที่ทันสมัย สามารถถอดประกอบทำความสะอาดได้ง่าย ใช้งานง่าย เคลื่อนย้ายง่าย  ใบมีดทำจากแสตนเลสเกรดพิเศษ มีความแข็งที่ 55 HRC   เหมาะกับการที่ใช้งานที่หลากหลาย ทั้งในครัวเรือน และโรงงานอุตสาหกรรม มีความปลอดภัยในการใช้งานระดับสากล เป็นที่ยอมรับทั้งในเอเชีย และยุโรป  สามารถหั่นได้บางขนาด 2.5 -25 มิล ไม่ว่าจะหั่นผัก เนื้อสัตว์ ปลาหมึก ใบมะกรูด กระดาษ ฯลฯ        

 

 

** ระบบ GMP ( Good Manufacturing Pracitice ) เป็นระบบประกันคุณภาพที่มีการปฏิบัติ และพิสูจน์จากกลุ่มนักวิชาการด้านอาหารทั่วโลกแล้วว่าสามารถทำให้อาหารเกิดความปลอดภัย เป็นที่เชื่อถือยอมรับจากผู้บริโภค ** 

***HACCP ( Hazard Analysis and Critical Control Point ) คือ มาตรฐานการผลิต ที่มีมาตรการป้องกันอันตรายที่ผู้บริโภคอาจได้รับจากการบริโภคอาหาร*** 

 

    รุ่น       (Model)กำลังแรงม้า  (Power)       กำลังไฟ      (Volt) กำลังผลิต  (Capacity)       ขนาด        (Dimensions) น้ำหนัก  (Weight)
YDS-0H550 W220 V320 KG/H  530  x 330  x 450 mm35 KG
YDS-2TF99550 W220 V350 KG/H 550  x 320 x 630 mm45 KG
 YDS-3TF98750 W220 V800 KG/H680  x 360 x 760 mm80 KG
YDS-6QSJ550 W* 2 motors220 V500 KH/H    510  x 510  x 780  mm   76 KG
YDS-7GH 1,500 W380  V1,000KG/H   500 x 550 x 800 mm   120 KG

 

สอบถามเพิ่มเติมโทร.02-215 3515-9 ,081-318 9098 

Contact Us   Tel.++662-215-3515-9 , ++6681-318-9098 

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com 

เครื่องหั่น หั่นหมู

การหั่น หั่นปลาดุก

เครื่องหั่น 140 BIG FOOD CUTTER

เครื่องหั่น หั่นหมู3 ชั้น,ปลาหมึก,แซลมอน,ไก่ หัวหั่น 5 มิล (No. 1)

เครื่องหั่น หั่นเนื้อไก่

เครื่องหั่น (No. 268)

เครื่องหั่น หั่นเนื้อสัตว์ (No. 4)

เครื่องหั่น หั่นเนื้อสัตว์ (No. 5)

Visitors: 59,540