Google+

เครื่องร่อน ( Vibrating Sifter )

เครื่องร่อน

Vibrating Sifter

              เครื่องร่อนแบบสั่นของเราสามารถนำไปใช้ได้หลากหลายวัตถุประสงค์ โดยทั่วไปมักจะถูกนำไปใช้เพื่อคัดแยกสิ่งปลอมปนในข้าว, แป้ง, อาหารสัตว์หรือวัตถุดิบอื่นๆในกระบวนการผลิตอาหารด้วยตะแกรงร่อนซึ่งมีขนาดต่างๆกันซึ่งทำหน้าที่แยกวัตถุดิบที่มีขนาดไม่เท่ากันอย่างมีประสิทธิภาพ โดยเครื่องร่อนนี้ถูกออกแบบให้มีการทำงานที่เสถียร, ใช้พลังงานน้อย, ส่งเสียงรบกวนน้อย, ถอดและประกอบง่าย                          

 

 


คุณสมบัติมาตรฐาน

1. ชิ้นส่วนทุกชิ้นเป็นสแตนเลส ยกเว้นมอเตอร์

2. ความสามารถในการทำงานขึ้นกับขนาดของตะแกรงร่อนและชนิดของวัตถุดิบ

3. สามารถเลือกตำแหน่งการติดตั้งแผงควบคุมได้  

4. ถอดและประกอบง่าย                  

5. ติดตั้งระบบแม่เหล็กเพิ่มเติมได้

6. กระแสไฟฟ้า 380 โวลท์, 50 เฮิร์ทซ , 3 เฟส หรือตามที่ลูกค้าต้องการ

7. เหมาะกับการใช้ร่อนวัตถุดิบที่เป็นผงหรือเป็นชิ้นเล็กๆ

8. ใช้งานง่าย 

9. ผงไม่ฟุ้งกระจาย      

10. ตะแกรงร่อนถอดเปลี่ยนง่าย

 

 สอบถามเพิ่มเติมโทร.081-318-9098 ,02-215-3515-9 

E-Mail : sales@yoryonghahheng.com 

เครื่องร่อน Vibrating Sifter

src

เครื่องร่อน Vibrating Sifter

src

เครื่องร่อน Vibrating Sifter

src

เครื่องร่อน Vibrating Sifter

Visitors: 61,990