Google+

ความเป็นมา

 

        

Y. Yong Hah Heng Ltd., Part. 

                                  มากกว่า 42 ปีที่ หจก.ย.ย่งฮะเฮง ได้สร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ผลิตในวงการอาหารและยาใน ประเทศไทย ทาง ย.ย่งฮะเฮง ได้เริ่มธุรกิจจากการจัดจำหน่าย เครื่องบดตัวเล็กๆ ที่ใช้ในครัวเรือน โดยเริ่มตั้งหน้าร้านในย่านเยาวราชเป็นร้านหนึ่งคูหาเล็กๆ โดยมีผู้บริหารที่ทำหน้าที่ทุกอย่าง ไม่ว่าจะสั่งซื้อสินค้า ขายสินค้า ส่งสินค้า และดูแลลูกค้า โดยมีลูกค้าขาจรเดินทางมาสั่งซื้อสินค้าที่หน้าร้าน ต่อมาในปี พ.ศ.2525 กิจการเริ่มมีการขยับขยายเพิ่มฐานลูกค้าให้มากขึ้นโดยริเริ่มมี การเปิดตลาดในกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมตามสภาวะเศรษฐกิจโลกที่มีการเติบโตอย่างมาก ในภาคอุตสาหกรรม  โดยทาง ย.ย่งฮะเฮง ได้เพิ่มจำนวนสินค้าจำพวกเครื่องจักรให้ตอบนองความต้องการของลูกค้าในตลาดที่หลากหลายมากขึ้น ไม่ว่าในกลุ่มครัวเรือน    กลุ่มร้านอาหาร กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรมอาหารในหลากหลายขนาด โดยสินค้าของทาง ย.ย่งฮะเฮง ได้ครอบคลุมลูกค้าในกลุ่มต่างๆ ดังนี้ 

                                 กลุ่มอาหาร

                                 กลุ่มยารักษาโรค

                                 กลุ่มเคมีภัณฑ์

                                 กลุ่มเกษตรกรรม

                                 กลุ่มพลังงานหมุนเวียน 

                                 โดยสินค้าของทาง ย.ย่งฮะเฮง เป็นสินค้าที่มีคุณภาพมีทั้งผลิตในประเทศ และนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ อาทิ เยอรมัน ญี่ปุ่น ไต้หวัน จีน สวิสเซอร์แลนด์ อังกฤษ อเมริกา สเปน อิตาลี เดนมาร์ก โดยสินค้าที่จัดจำหน่ายไม่   ได้มีเพียงเครื่องจักรประเภทต่าง ๆ เท่านั้นแต่ยังรวมไปถึง อะไหล่ต่าง ๆ ของเครื่องจักรเหล่านั้นด้วย โดย ย.ย่งฮะเฮง ทำหน้าที่ทั้ง   ดูแลบริการลูกค้าทั้งก่อนและหลังการขายเพื่อสร้างความพอใจให้แก่ลูกค้าทั้งกลุ่มลูกค้าค้าส่ง และ ค้าปลีก โดยในปัจจุบันทาง   ย.ย่งฮะเฮง ได้มีการส่งออกสินค้าหลายรายการที่ผลิตในประเทศไทยไปจำหน่ายยังต่างประเทศต่าง ๆ อาทิ ฟินแลนด์ สวีเดน สหรัฐอเมริกา อังกฤษ ออสเตรเลีย กรีซ มาเลเซีย สิงคโปร์ โมซัมบิค พม่า กัมพูชา 

โดยทาง ย.ย่งฮะเฮง มีปณิธานในการดำเนินธุรกิจเพื่อสร้างความพอใจในการบริการเพื่อประโยชน์สูงสุดของลูกค้าและสังคมเป็นที่ตั้ง

 

Visitors: 61,994